• foto tienermoeders in het veld 2a
  • IMG 6184
  • bijeenkomst
  • landbouw werkers
  • Start

Hoopvolle toekomst voor tienermoeders

De jongeren in Congo zijn hard geraakt door de periode van gewapende conflicten waarin zij opgroeiden. Veel dorpen hebben te maken gehad met plunderingen, verkrachting,
afgebrande huizen, ontvoeringen en dwangarbeid. De meeste wapens zijn nu gelukkig ingeleverd, maar gebrek aan opleiding, traumatische ervaringen en extreme armoede maken de toekomst voor veel jongeren onzeker.

De meisjes zijn daarbij in een extra kwetsbare positie. Seksueel misbruik en prostitutie om te kunnen overleven komt veel voor. Het aantal tienerzwangerschappen is hoog.
Zijn de meisjes eenmaal moeder, dan verliezen ze hun aanzien in het dorp.

400 jonge tienermoeders

ZOA wil in het komende jaar 400 jonge moeders helpen. Ze zullen een vak leren waarmee ze een inkomen voor hen en hun kind kunnen verdienen.
We starten ook zelfhulpgroepen, ter versterking van hun zelfvertrouwen en hun kennis over rechten en verantwoordelijkheden.
Hierbij betrekken we hun ouders of andere volwassenen, die hen hierbij zullen ondersteunen.

Tegelijkertijd richten we ons op lokale leiders en andere belangrijke mensen uit de gemeenschap: kerkleiders, leiders van vrouwen- en jongerengroepen, het hoofd
van de school en vertegenwoordigers van de meisjes zelf. Met hen willen we bijeenkomsten beleggen over leiderschap en bescherming van jonge meisjes en tienermoeders.

Concrete ondersteuning:

  • 250 tienermoeders worden geholpen met een vakopleiding, psychosociale hulp, les in lezen, schrijven en rekenen.

  • 150 tienermoeders krijgen les lezen, rekenen en schrijven.

  • Jonge jongens vergroten hun bewustzijn over de strijd tegen geweld tegen jonge vrouwen. Dit gebeurt met sportieve activiteiten als voetbal, volleybal en basketbal.

  • Trainen van lokale bestuurders en overheden op het gebied van (seksueel) geweld tegen vrouwen. Hoe hier mee om te gaan in de gemeenschap.      

Voor € 20,85 per maand, (€ 250,- per jaar) helpt u een tienermoeder aan zelfredzaamheid door het realiseren van een inkomen en een waardig bestaan!
Maak uw gift over op IBAN NL02RABO0387512012 t.n.v. ZOA in Apeldoorn, o.v.v. ‘Congo, Tienermoeders 2016’.

Doneren

Blijf op de hoogte

Vul je emailadres in en blijf op de hoogte van alle nieuws en blogs. Of krijg updates via social media.