Hoopvolle toekomst voor tienermoeders

De jongeren in Congo zijn hard geraakt door de periode van gewapende conflicten waarin zij opgroeiden. Veel dorpen hebben te maken gehad met plunderingen, verkrachting,
afgebrande huizen, ontvoeringen en dwangarbeid. De meeste wapens zijn nu gelukkig ingeleverd, maar gebrek aan opleiding, traumatische ervaringen en extreme armoede maken de toekomst voor veel jongeren onzeker.

De meisjes zijn daarbij in een extra kwetsbare positie. Seksueel misbruik en prostitutie om te kunnen overleven komt veel voor. Het aantal tienerzwangerschappen is hoog.
Zijn de meisjes eenmaal moeder, dan verliezen ze hun aanzien in het dorp.

400 jonge tienermoeders

ZOA wil in het komende jaar 400 jonge moeders helpen. Ze zullen een vak leren waarmee ze een inkomen voor hen en hun kind kunnen verdienen.
We starten ook zelfhulpgroepen, ter versterking van hun zelfvertrouwen en hun kennis over rechten en verantwoordelijkheden.
Hierbij betrekken we hun ouders of andere volwassenen, die hen hierbij zullen ondersteunen.

Tegelijkertijd richten we ons op lokale leiders en andere belangrijke mensen uit de gemeenschap: kerkleiders, leiders van vrouwen- en jongerengroepen, het hoofd
van de school en vertegenwoordigers van de meisjes zelf. Met hen willen we bijeenkomsten beleggen over leiderschap en bescherming van jonge meisjes en tienermoeders.

Concrete ondersteuning:

  • 250 tienermoeders worden geholpen met een vakopleiding, psychosociale hulp, les in lezen, schrijven en rekenen.

  • 150 tienermoeders krijgen les lezen, rekenen en schrijven.

  • Jonge jongens vergroten hun bewustzijn over de strijd tegen geweld tegen jonge vrouwen. Dit gebeurt met sportieve activiteiten als voetbal, volleybal en basketbal.

  • Trainen van lokale bestuurders en overheden op het gebied van (seksueel) geweld tegen vrouwen. Hoe hier mee om te gaan in de gemeenschap.      

Voor € 20,85 per maand, (€ 250,- per jaar) helpt u een tienermoeder aan zelfredzaamheid door het realiseren van een inkomen en een waardig bestaan!
Maak uw gift over op IBAN NL02RABO0387512012 t.n.v. ZOA in Apeldoorn, o.v.v. ‘Congo, Tienermoeders 2016’.

Doneren

Geef jonge vrouwen een toekomst!

Steun aan de tienermoeders
Update: September 2014

Beschrijving van het project
Honderd kwetsbare vrouwen en meisjes in de gemeenschap, waaronder slachtoffers van seksueel geweld, tienermoeders verlaten door hun
echtgenoten en families, weesmeisjes die verantwoordelijk zijn voor hun broertjes en zusjes en meisjes die leven met een lichamelijke handicap, worden
gesteund om in hun levensonderhoud te voorzien. Doel is niet alleen verbetering van hun inkomen, maar ook betere acceptatie en integratie in de gemeenschap.

Belangrijkste resultaten
Veel van deze meisjes en jonge vrouwen waren volledig afhankelijk van anderen, en zeer gemarginaliseerd. Het kwam geregeld voor dat zij
zich prostitueerden om voor zichzelf en hun kinderen te kunnen zorgen. Door dit project van ZOA krijgen deze jonge vrouwen nu de kans om met een vak
een inkomen te verdienen, zodat zij toegang kunnen krijgen tot basisvoorzieningen en medische zorg. Hun afhankelijkheid van anderen is afgenomen en zij beginnen geaccepteerd te worden door hun omgeving.

Resultaat 1:

Alleenstaande moeders en kwetsbare jonge vrouwen worden ondersteund en begeleid in de uitoefening van economische activiteiten.

We vormden solidariteitsgroepen van 10-25 leden. Leiders van het dorp en de vrouwen zelf werden goed voorgelicht over het project. Omdat bijna geen van
deze vrouwen kon lezen, hebben we de trainers goed voorbereid zodat ze op het juiste niveau les gaven. Vervolgens zijn de deelnemers opgeleid in activiteiten als zeep
maken en bakken. Daarbij kregen ze ook training in het beheer van de financiën rondom hun activiteiten. Vervolgens werden zij ondersteund bij het opstellen van
een businessplan. 98 vrouwen kregen al financiële steun voor de uitvoering van hun bedrijfsplan en worden daarbij door de projectmedewerkers begeleid.

Resultaat 2:

De vrouwen zijn betrokken bij acties ter bevordering van vrede en ontwikkeling van de gemeenschap. We zijn hiermee begonnen door nu al 36 lokale leiders te trainen
over vraagstukken van bestuur, vrede en de Congolese wet tegen gender- gerelateerd geweld, waaronder het hoofd van het resort, leiders van religieuze organisaties en
vrouwelijke leiders van vrouwenverenigingen. Vervolgens kregen ook de honderd deelnemende vrouwen aan het project hierover voorlichting en training. De volgende stap is de
oprichting van een commissie voor de ontwikkeling en bevordering van de vrede. Dit is in oktober gepland. De leden van de Community Development Committee  zullen door de dorpsgemeenschap worden gekozen.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Vul je emailadres in en blijf op de hoogte van alle nieuws en blogs. Of krijg updates via social media.