Geef jonge vrouwen een toekomst!

Steun aan de tienermoeders
Update: September 2014

Beschrijving van het project
Honderd kwetsbare vrouwen en meisjes in de gemeenschap, waaronder slachtoffers van seksueel geweld, tienermoeders verlaten door hun
echtgenoten en families, weesmeisjes die verantwoordelijk zijn voor hun broertjes en zusjes en meisjes die leven met een lichamelijke handicap, worden
gesteund om in hun levensonderhoud te voorzien. Doel is niet alleen verbetering van hun inkomen, maar ook betere acceptatie en integratie in de gemeenschap.

Belangrijkste resultaten
Veel van deze meisjes en jonge vrouwen waren volledig afhankelijk van anderen, en zeer gemarginaliseerd. Het kwam geregeld voor dat zij
zich prostitueerden om voor zichzelf en hun kinderen te kunnen zorgen. Door dit project van ZOA krijgen deze jonge vrouwen nu de kans om met een vak
een inkomen te verdienen, zodat zij toegang kunnen krijgen tot basisvoorzieningen en medische zorg. Hun afhankelijkheid van anderen is afgenomen en zij beginnen geaccepteerd te worden door hun omgeving.

Resultaat 1:

Alleenstaande moeders en kwetsbare jonge vrouwen worden ondersteund en begeleid in de uitoefening van economische activiteiten.

We vormden solidariteitsgroepen van 10-25 leden. Leiders van het dorp en de vrouwen zelf werden goed voorgelicht over het project. Omdat bijna geen van
deze vrouwen kon lezen, hebben we de trainers goed voorbereid zodat ze op het juiste niveau les gaven. Vervolgens zijn de deelnemers opgeleid in activiteiten als zeep
maken en bakken. Daarbij kregen ze ook training in het beheer van de financiën rondom hun activiteiten. Vervolgens werden zij ondersteund bij het opstellen van
een businessplan. 98 vrouwen kregen al financiële steun voor de uitvoering van hun bedrijfsplan en worden daarbij door de projectmedewerkers begeleid.

Resultaat 2:

De vrouwen zijn betrokken bij acties ter bevordering van vrede en ontwikkeling van de gemeenschap. We zijn hiermee begonnen door nu al 36 lokale leiders te trainen
over vraagstukken van bestuur, vrede en de Congolese wet tegen gender- gerelateerd geweld, waaronder het hoofd van het resort, leiders van religieuze organisaties en
vrouwelijke leiders van vrouwenverenigingen. Vervolgens kregen ook de honderd deelnemende vrouwen aan het project hierover voorlichting en training. De volgende stap is de
oprichting van een commissie voor de ontwikkeling en bevordering van de vrede. Dit is in oktober gepland. De leden van de Community Development Committee  zullen door de dorpsgemeenschap worden gekozen.

Vrede en stabiliteit
Sommige conflicten tussen huishoudens in dit dorp waren te wijten aan verkrachting en seksueel geweld, misbruik en ander vernederend gedrag ten
opzichte van deze jonge moeders en kwetsbare jonge vrouwen. De ondersteuning van ZOA geeft deze jonge moeders en andere jongeren een begin van
ondersteuning en empowerment, waardoor deze conflicten beginnen te verdwijnen. In de huishoudens waar deze vrouwen verbleven, werden zij vaak als een
schande en een last gezien. Nu zij een vak leren en voor inkomen zorgen, zijn ze nu een bron van inkomenssteun. De verhoudingen in deze families zijn zichtbaar verbeterd.

Conflict & Do No Harm
Het project ligt in een post-conflictgebied waar bijna iedereen kwetsbaar is en steun nodig heeft in de strijd om het bestaan. We hebben echter niet de mogelijkheid
om iedereen te helpen. Maar dit project is in overleg gekozen, zodat het geen weerzin of afgunst opwekte. Het dorp kent één etnische groep, waardoor er afgezien van de
conflicten tussen families geen andere issues spelen die geweld meebrengen.

Lessen uit het verleden
Van dit proefproject hebben we een les geleerd: door klein te beginnen, kunnen we kansen voor grote toekomstige steun vinden. Met de eerste 100 begunstigden zagen we veranderingen
in hun huishoudens en gemeenschappen, maar nog steeds gering. Als een dergelijk project wordt gedaan op middelgrote of grote schaal, en door het toevoegen van andere
terreinen, zoals alfabetisering en kleine infrastructurele projecten, zullen de resultaten opmerkelijk zijn en de grootste impact hebben.

Hoe kunnen we samen helpen?
Gezien het drama en complexheid van deze problematiek lijkt het zeer verstandig om ons als ZBA voor langere tijd aan deze groep vrouwen te committeren. Daarvoor kunnen we hulp gebruiken.
Wil jij helpen en ons helpen deze vrouwen een toekomst te bieden?

Help mee

==========================================================================

ZBA-ers in Congo
Update: mei 2014
Op 10 April 2014 zijn enkele van het ZOA Business Ambassadors team Congo (ZBA) in Congo zelf geweest. In een dorp waar we graag hulp willen bieden.
We willen ons in een project richten op de tienermoeders in het dorp.

De jongeren zijn hard geraakt door de periode van gewapende conflicten waarin zij opgroeiden. Het dorp heeft te maken gehad met plunderingen, verkrachting, afgebrande huizen,
ontvoeringen en dwangarbeid. De meeste wapens zijn nu gelukkig ingeleverd, maar gebrek aan opleiding, traumatische ervaringen en extreme armoede maken de toekomst voor veel jongeren onzeker.

Het welkom was hier, evenals bij andere projecten, ondanks de schrijnende situatie, hartverwarmend. De armoede die we de eerste dagen gezien hebben is erg, maar wat de situatie zo treffend maakt, is
dat er zoveel leed is door seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen.

Het geheim dat vrouwen dragen

Geweld en dan vooral seksueel geweld; het geheim dat veel van deze Congolese meisjes en vrouwen met zich meedragen, rebellengroepen die het dorp binnen
vallen en vrouwen verkrachten en mishandelen. Deze vrouwen durven dat vaak niet te vertellen aan hun echtgenoten of hun ouders uit angst om verstoten te worden.
Veel van de vrouwen en meisjes die zich hebben ingeschreven voor het project, zijn dan ook verstoten of verlaten.

Wat zijn de belangrijkste problemen die we constateerden:

Meisjes en jongens krijgen geen seksuele voorlichting van ouders of school. 
De chiefs treden niet op bij seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes uit hun dorp.
Meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld en zwanger zijn geraakt, worden door de families verstoten (onder andere omdat er geen geld is om
een extra mond te voeden) en zijn op zich zelf aangewezen.
Om in hun levensonderhoud te voorzien laten sommige van deze meisjes zich prostitueren, soms voor maar € 0,25!
Doordat deze situatie uitzichtloos is en voort blijft duren, verliezen deze vrouwen hun eigenwaarde en normbesef. De meisjes zijn daarbij in een extra kwetsbare positie.
Seksueel misbruik en prostitutie om te kunnen overleven komt veel voor. Het aantal tienerzwangerschappen is hoog. Zijn de meisjes eenmaal moeder, dan verliezen ze hun aanzien in het dorp.

ZOA wil de jonge moeders helpen!

Als ZBA-ers willen we graag hulp bieden. We richten ons op vrouwen in de leeftijd van 15 tot 35 jaar, in verband met de vele aanmeldingen.
Ze zullen een vak leren waarmee ze een inkomen voor hen en hun kind kunnen verdienen. We starten ook zelfhulpgroepen, ter versterking van hun zelfvertrouwen en hun 
kennis over rechten en verantwoordelijkheden. Hierbij betrekken we hun ouders of andere volwassenen, die hen hierbij zullen ondersteunen.
Tegelijkertijd richten we ons op lokale leiders en andere belangrijke mensen uit de gemeenschap: kerkleiders, leiders van vrouwen- en jongerengroepen, het hoofd van 
de school en vertegenwoordigers van de meisjes zelf. Met hen willen we bijeenkomsten beleggen over leiderschap en bescherming van jonge meisjes en tienermoeders. 

Wat kunnen wij doen?

Door middel van een project willen we diverse activiteiten uitvoeren. Gezien het drama en complexheid van deze problematiek lijkt het zeer verstandig om ons
als ZBA voor langere tijd aan deze groep vrouwen te committeren. Daarvoor kunnen we hulp gebruiken. Wil jij helpen en ons helpen deze vrouwen een toekomst te bieden?

Neem contact met ons op!

Blijf op de hoogte

Vul je emailadres in en blijf op de hoogte van alle nieuws en blogs. Of krijg updates via social media.